Szczegóły

Tytuł artykułu

Zastosowanie analizy wielokryterialnej w ocenie relacji partnerskich i wyborze przedsiębiorstwa budowlanego do współpracy . = The application of multi-criteria analysis in the evaluation of partnering relations and the selection of a construction company for the purposes of cooperation

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

przedsiębiorstwo budowlane ; analiza wielokryterialna ; relacje partnerskie ; construction company ; multi-criteria analysis ; partnering relations

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

167-182

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×