Szczegóły

Tytuł artykułu

Identyfikacja czynników ryzyka realizacji i eksploatacji dróg w świetle prac geodezyjnych . = Identification of risk factors of development and operation of roads in the light of surveying work

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

ryzyko ; drogi ; geodezja ; budownictwo ; risk ; roads ; geodetic surveying ; construction sector

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

183-190

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×