Szczegóły

Tytuł artykułu

Ocena kryteriów w wielokryterialnych analizach wariantów inwestycji budowlanych . = Evaluation of data obtained from expert opinions in multi-criteria analyses of construction investment variants

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

analiza wielokryterialna ; warianty inwestycji budowlanych ; oceny ekspertów ; multi-criteria evaluation ; construction project variants ; expert opinions

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

205-216

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×