Szczegóły

Tytuł artykułu

Dynamika ortotropowego mostu kolejowego w świetle norm PN-EN . = Dynamics of an orthotropic railway bridge in the light of European Sandards

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

modele pociągów ; HSLM ; współczynnik dynamiczny ; odpowiedź dynamiczna ; most ; model numeryczny ; train model ; HSLM ; dynamie faetor ; dynamie response ; bridge ; numerieal model

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

265-282

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.06.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×