Szczegóły

Tytuł artykułu

Badania materiału pod kątem złamania z oderwania i przemieszczenia otworu szczeliny w oparciu o metodę cyfrowej korelacji obrazów

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

metoda cyfrowej korelacji obrazów ; szczelina ; złamanie ; spawanie ; Digital image correlation method ; crack ; fracture ; welding

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

3-22

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945

Źródło

Archives of Civil Engineering; 2016; No 3; 3-22
×