Szczegóły

Tytuł artykułu

Zastosowanie nanomateriałów do wytwarzania betonu zdolnego do autodetekcji uszkodzeń: stan obecny i perspektywy . = Application of nanomaterials in production of self-sensing concretes: contemporary developments and prospects

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

autodetekcja ; beton ; nanomateriały ; przegląd ; concrete ; nanomaterials ; review ; self-sensing

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

61-73

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×