Szczegóły

Tytuł artykułu

Wykorzystanie popiołu lotnego ze spalania w złożu z cyrkulacyjną warstwą fluidalną w zawiesinach twardniejących stosowanych w naprawach wałów przeciwpowodziowych . = Utilisation of CFBC fly ash in hardening slurries for flood-protecting dikes

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

popiół lotny ; spalanie fluidalne ; zawiesina twardniejąca ; ochrona przeciwpowodziowa ; wał przeciwpowodziowy ; fly ash ; fluidal combustion ; hardening slurry ; flood protection ; embankment

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

75-87

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×