Szczegóły

Tytuł artykułu

Analiza wielokryterialna wyboru technologii wykonania pionowej izolacji przeciwwodnej ścian fundamentowych w istniejącym budynku

Tytuł czasopisma

Archives of Civil Engineering

Rocznik

2016

Wolumin

Multicriteria selection of water insulation technology for foundation walls in an existing building

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

hydroizolacja ; dobór technologii ; renowacja ; AHP ; entropia ; budownictwo ; water insulation ; technology selection ; renovation ; AHP ; Entropy ; construction

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

167-176

Wydawca

WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF CIVIL ENGINEERING and COMMITTEE FOR CIVIL ENGINEERING POLISH ACADEMY OF SCIENCES

Data

30.09.2016

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 1230-2945
×