Szczegóły

Tytuł artykułu

Mechanical and microstructural properties of EN AW-6060 aluminum alloy joints produced by friction stir welding

Tytuł czasopisma

Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences

Rocznik

2015

Wolumin

63

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

475-478

Data

2015[2015.01.01 AD - 2015.12.31 AD]

Identyfikator

DOI: 10.1515/bpasts-2015-0054 ; ISSN 2300-1917
×