Szczegóły

Tytuł artykułu

Dead-Beat and reaching law based sliding mode control laws for perishable inventories with transportation losses

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10170-011-0023-1 ; ISSN 1230-2384

Źródło

Archives of Control Sciences; 2012; No 3
×