Szczegóły

Tytuł artykułu

Sliding mode approach to torque and pitch control for an wind energy system using FPGA

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10170-011-0025-z ; ISSN 1230-2384
×