Szczegóły

Tytuł artykułu

Setpoint weighted PID controller tuning for unstable system using heuristic algorithm

Tytuł czasopisma

Archives of Control Sciences

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Committee of Automatic Control and Robotics PAS

Data

2012

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10170-011-0037-8 ; ISSN 1230-2384
×