Szczegóły

Tytuł artykułu

Squirrel cage induction motors with idle bars

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2010

Wolumin

vol. 59

Numer

No 1 - 2 September

Autorzy

Słowa kluczowe

induction motor ; squirrel cage ; idle bar ; hard working conditions

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

79-86

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/s10171-010-0006-z ; ISSN: 1427-4221 ; eISSN: 2300-2506

Źródło

Archives of Electrical Engineering; 2010; vol. 59; No 1 - 2 September; 79-86

Referencje

Alger P. (1970), Induction machines, their behavior and uses. ; Schuisky W. (1957), Berechnung elektrischer Maschinen. ; Śliwa B. (1979), Własności rozruchowe silników klatkowych z prętami biernymi w wirniku. (Starting performance of induction motors with idle bars in the rotor), Przegląd Elektrotechniczny, 5, 204. ; Bernatt M. (2003), Zakłócenia rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego wskutek niedomagań łącznika sieciowego. (Starting disturbances of an induction motor caused by the switch troubles), Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Komel, 65, 139. ; Schuisky W. (1977), Kafigwicklungen der Asynchronmotoren, null, 29. ; Leroy G. (1966), L'experimentation entreprise au Banc d'Essai de l'Electricite de France dans le domaine des rotors a cage. (Results of tests of squirrel cage rotors at EdF test station), RGE, 9, 1047. ; Śliwa B. (1980), Silniki indukcyjne z prętami biernymi - nowe rozwiązanie silnika klatkowego. (Induction motors with idle bars in the rotor), Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne Komel, 31, 14.
×