Szczegóły

Tytuł artykułu

Synthesis and CAD of permanent magnet DC brushless motors

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2010

Wolumin

vol. 59

Numer

No 1 - 2 September

Autorzy

Słowa kluczowe

brushless DC motor ; design of electric machines ; optimization

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

87-98

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2010

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/s10171-010-0007-y ; ISSN: 1427-4221 ; eISSN: 2300-2506

Źródło

Archives of Electrical Engineering; 2010; vol. 59; No 1 - 2 September; 87-98

Referencje

Cichy J. (1975), Magnetic parameters evaluation of construction steels, Archiwum Elektrotechniki, XXIV, 92, 329. ; Coelho L. (2007), Electromagnetic device optimization by hybrid evolution strategy approaches. 9-th, Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, Sorrento, 2006 COMPEL, 26, 2, 269. ; Dąbrowski M. (1981), Optimal sizing of permanent magnets, Przegląd Elektrotechniczny, 396. ; Dąbrowski M. (1994), Analytical model of permanent magnets, (in Polish) Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka, 43, 5. ; Dąbrowski M. (1975), Analytical calculation methods of magnetic circuits with permanent magnets, Zjawiska elektromagnetyczne w obwodach nieliniowych, 58. ; Dąbrowski M. (1979), Permanent magnets interaction in electrical machines, null, 2, 5. ; Dąbrowski M. (2005), Application of the evolutionary algorithms for optimization of electrical machines, Monografia ZKwE, 106. ; Gieras J. (2009), Permanent Magnet Motor Technology. ; Gieras J. (2008), Axial Flux Permanent Magnet Brushless Machines. ; Glinka T. (2002), Electrical machines with permanent magnets. ; Hanselman D. (2003), Brushless Permanent Magnet Motor Design. ; Hendershot J. (1994), Design of Brushless Permanent Magnet Motors. ; Li T. (1988), Reduction of Cogging Torque in Permanent Magnet Motors, IEEE Trans. on Magnetics, 24, 6, 2901. ; Powell D. (1993), Using Genetic Algorithm in Engineering Design Optimization with Non-linear Constraints, null, 424. ; Rudeński A. (2007), Problems of penalty function method in optimization of electrical machines by evolutionary methods, (in Polish) Przegląd Elektrotechniczny, 12, 73.
×