Details

Title

Model for blade diagnosis in a working rotor machine employing the method of virtual elimination of stochastic environment

Journal title

Archive of Mechanical Engineering

Yearbook

2011

Volume

vol. 58

Issue

No 3

Authors

Keywords

diagnostics ; rotor blades ; amplification ; phase shift

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

305-318

Publisher

Polish Academy of Sciences, Committee on Machine Building

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10180-011-0020-8 ; ISSN 0004-0738, e-ISSN 2300-1895

Source

Archive of Mechanical Engineering; 2011; vol. 58; No 3; 305-318

References

Bendat J. (1976), Metody analizy i pomiaru sygnałów losowych. ; Bovishanskii K. (2000), A metod for continously monitoring the vibrational state of the rotating blades of turbomachines, Thermal engineering (Teploenegetika), 47, 5. ; Dołgolienko G. (1984), Lietczyje ispytanija spienialnych ustrojstw i sistiem samolietow i wiertolietow Maszinostrożenije. ; Duan F. (2005), Real-time vibration measurement technique based on tip-timing for rotating blades, Opto-Electronic Energineering, 30, 1, 29. ; Von Flotow A., Mercadal H.: Turbine rotor health management with blade-tip sensors; From Laboratory Tool To Fielded System. www hoodtech tlood River or USD 2000. ; High Cycle Fatigue S & program 1997 Annual Report <a target="_blank" href='http://stimet.dtic.mil'>http://stimet.dtic.mil</a> ; High Cycle Fatigue S & program 1998 Annual Report <a target="_blank" href='http://stimet.dtic.mil'>http://stimet.dtic.mil</a> ; High Cycle Fatigue S & program 1999 Annual Report <a target="_blank" href='http://stimet.dtic.mil'>http://stimet.dtic.mil</a> ; High Cycle Fatigue S & program 2000 Annual Report <a target="_blank" href='http://stimet.dtic.mil'>http://stimet.dtic.mil</a> ; High Cycle Fatigue S & program 2001 Annual Report <a target="_blank" href='http://stimet.dtic.mil'>http://stimet.dtic.mil</a> ; High Cycle Fatigue S & program 2002 Annual Report <a target="_blank" href='http://stimet.dtic.mil'>http://stimet.dtic.mil</a> ; Klein B. (2004), Non-Contact Vibration measurements Turbocharges Turbine and Compressor Blades, null. ; Kotowski A. (2007), The using of signals of impulse acoustic response in test of rotor blades in stationary conditions, null. ; Kurowski W. (1994), Podstawy teoretyczne komputerowego miernictwa systemów mechanicznych. ; Lindstedt P. (2004), Basic for innovations In vibroacoustic diagnostics of transport machines rotor blades, The Archives of Transport, XVI, 4. ; Lindstedt P. (2002), Praktyczna diagnostyka maszyn i jej teoretyczne podstawy. ; Lindstedt P. (2009), Application of the correlation function and Fourier transformation to evaluation of technical condition demonstrated by blades of a rotor machine during the operation process, Journal of KONES Powertrain and transport, 16, 2. ; Lindstedt P. (2009), Rotor blades condition monitoring method based on the elimination of the environment signal, Research Works of AFIT Issve, 15. ; Niederliński A. (1985), Systemy komputerowe automatyki przemysłowej T2 Zastosowania. ; Roberts J. (2007), Comparison of Tip Timing with strain Ganges for rotor blade vibration measurement, null. ; Skubacziewskij G. (1974), Awiacionnyje gazoturbinnyje dwigatieli Maszinostrojenije. ; Szabatin J. (2000), Podstawy teorii sygnałów. ; Szczepanik R., Przysowa R.: Wykonanie badań i pomiarów drgań łopatek metodą bezstykową w odwirowani ALSTOM Power w Elblągu. Sprawozdanie ITWL nr 36/3/2004 Warszawa 2004, (in Polish). ; Szczepanik R. (1999), Ocena propagacji pęknięć zmęczeniowych w wirujących łopatkach sprężarki turbinowego silnika lotniczego. Książka Problemy Badań I Eksploatacji Techniki Lotniczej T4. ; Zieliński M. (2005), Non-contact Blade Vibration Measurement system for aero engine application, null.
×