Details

Title

Sorption properties of a modified powdered cocoa beverage

Journal title

Chemical and Process Engineering

Yearbook

2011

Numer

No 1 March

Authors

Keywords

cocoa ; powder ; water activity ; isotherms

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

21-31

Publisher

Polish Academy of Sciences Committee of Chemical and Process Engineering

Date

2011

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10176-011-0002-x ; ISSN 0208-6425

Source

Chemical and Process Engineering; 2011; No 1 March; 21-31

References

Bocka T. (2001), Experience with the Diosna mini-granulator and assessment of process scalability, Eur. J. Pharm. Biopharm, 52, 297, doi.org/10.1016/S0939-6411(01)00197-7 ; Brunauer S. (1938), Adsorption of gases in multilayers, J. Am. Chem. Soc, 60, 309, doi.org/10.1021/ja01269a023 ; Domian E. (2002), Aglomeracja w przemyśle spożywczym, Przem. Spoż, 8, 80. ; Domian E. (2005), Właściwości fizyczne modelowej żywności w proszku w aspekcie metody aglomeracji, Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 4, 45, 87. ; Domian E. (2000), Adsorpcja pary wodnej przez żywność w proszku, Żywn. Nauka. Technol. Jakość, 4, 25, 27. ; Dyrektywa 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnosząca się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. <i>Dz.U. L 197 z 3.8.2000: 19.</i> ; Faure A. (2001), Process control and scale-up of pharmaceutical wet granulation processes: a review, Eur. J. Pharm. Biopharm, 52, 269, doi.org/10.1016/S0939-6411(01)00184-9 ; Fennema O. (1996), Water Management in the Design and Distribution of Quality Foods. ISOPOW 7, 3, doi.org/10.1016/j.meatsci.2010.04.038 ; Gabas A. (2007), Effect of maltodextrin and arabic gum in water vapor sorption on thermodynamic properties of vacuum dried pineapple pulp powder, J. Food Eng, 82, 246, doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.02.029 ; Gondek E. (2009), Water vapor sorption isotherms of apple powder obtained by drying foam, Acta Agrophys, 13, 3, 639. ; Gondek E. (2005), Water vapor sorption isotherms of dried and candied fruits, Acta Sci. Pol., Technol. Alimentaria, 4, 1, 63. ; Janowicz M. (2007), Adsorpcja Pary Wodnej Przez Ciastka Biszkoptowe Wielowarstwowe, Inż. Rol, 5, 93, 205. ; Kowalska J. (2002a), Izotermy sorpcji pary wodnej przez powleczony napój kakaowy w proszku, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 486, 56. ; Kowalska J. (2002b), Wpływ aglomeracji i powlekania na kinetykę sorpcji pary wodnej przez napój kakaowy w proszku, Inż. Rol, 4, 37, 72. ; Kowalska J. (2003), Wpływ aglomeracji na właściwości sorpcyjne wieloskładnikowej żywności w proszku, Problemy Inż. Rol, 3, 97. ; Kowalska J. (2005), The influence of ingredients distribution on properties of agglomerated cocoa products, J. Food Eng, 68, 155, doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.05.028 ; Kowalska J. (2009), Wpływ aglomeracji na stabilność kwasu L-askorbinowego w przechowywanym kakao instant, Inż. Aparat. Chem, 48, 40, 29, doi.org/10.1007/S11270-008-9782-0 ; Kunachowicz H. (1998), Tabele wartości odżywczej produktów spożywczych, National Food and Nutrition Institute, Prace IŻŻ, 85, 580. ; Ostrowska-Ligęza E. (2008), Wpływ aktywności wody i naprężenia ściskającego na odkształcenie wybranych składników napoju kakaowego w proszku, Acta Agrophys, 11, 2, 475. ; Pałacha Z., 2007. <i>Badanie stanu wody w matrycy modelowej i uzyskanej z jabłek z wykorzystaniem metody opartej na izotermach sorpcji oraz kalorymetrycznej.</i> D.Sc. Thesis (Rozprawa habilitacyjna), Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ; Pietsch W. (2003), An interdisciplinary approach to size enlargement by agglomeration, Powder Technol, 130, 8, doi.org/10.1016/S0032-5910(02)00218-18 ; PN-A-74859:1994 <i>Wyroby cukiernicze - Pakowanie, przechowywanie i transport.</i> ; Rambali B. (2001), Using experimental design to optimize the process parameters in fluidized bed granulation on semi - full scale, Intern. J. Pharm, 220, 149, doi.org/10.1016/S0378-5173(03)00162-5 ; Schubert H. (2003), Product engineering of dispersed systems, Trends Food Sci. Technol, 14, 9, doi.org/10.1016/S0924-2244(02)00245-5 ; Seville J. (2000), Interparticle forces in fluidization, Powder Technol, 113, 261, doi.org/10.1016/S0032-5910(00)00309-0 ; Sinija V. (2008), Moisture sorption isotherms and heat of sorption of instant (soluble) green tea powder and green tea granules, J. Food Eng, 86, 494, doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2007.10.026 ; C. van den Berg (1985), Properties of Water in Food, 119, doi.org/10.1007/978-94-009-5103-7_8

Editorial Board

Editorial Board

Dorota Antos, Rzeszów University of Technology, Poland

Katarzyna Bizon, Cracow University of Technology, Poland

Tomasz Ciach, Warsaw University of Technology, Poland

Magdalena Cudak, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Grzegorz Dzido, Silesian University of Technology, Poland

Marek Dziubiński, Lodz University of Technology, Poland

Leon Gradoń, Warsaw University of Technology, Poland

Andrzej Górak, TU Dortmund, Germany

Andrzej Heim, Lodz University of Technology, Poland

Marek Henczka, Warsaw University of Technology, Poland

Andrzej Jarzębski, Silesian University of Technology, Poland

Zdzisław Jaworski, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Władysław Kamiński, Poland

Bożenna Kawalec-Pietrenko, Poland

Stanisław Ledakowicz, Lodz University of Technology, Poland

Łukasz Makowski, Warsaw University of Technology, Poland

Eugeniusz Molga, Warsaw University of Technology, Poland

Andrzej Noworyta, Wrocław University of Science and Technology, Poland

Roman Petrus, Rzeszów University of Technology, Poland

Ryszard Pohorecki, Warsaw University of Technology, Poland

Rafał Rakoczy, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland

Andrzej Sobkowiak, Rzeszów University of Technology, Poland

Tomasz Sosnowski, Warsaw University of Technology, Poland

Anna Trusek, Wrocław University of Science and Technology, Poland

Kazimiera Wilk, Wrocław University of Science and Technology, Poland

Ireneusz Zbiciński, Lodz University of Technology, Poland


×