Szczegóły

Tytuł artykułu

Multi-degree of freedom robust control of the CNC X-Y table PMSM-based feed-drive module

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 61

Numer

No 1 March

Autorzy

Słowa kluczowe

robust control ; hybrid control systems ; machine tool feed-drive ; PMSM

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

15-31

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10171-012-0002-6 ; ISSN: 1427-4221 ; eISSN: 2300-2506

Referencje

Handbook of hybrid systems control. Cambridge University Press (2009). ; Agachi P. (2006), Model based control: case studies in process engineering, doi.org/10.1002/9783527609475 ; Coleman B. (2002), Techniques of model-based control. ; Domek S. (2002), Robust predictive model following control for uncertain nonlinear systems, null, 787. ; Domek S. (2006), Odporna regulacja predykcyjna obiektów nieliniowych. ; Doyle J. (1990), Feedback control theory. ; Kiong T. (2008), Precision motion control: design and implementation. ; Kiong T. (2011), Drives and control for industrial automation. ; Maciejowski J. (2002), Predictive control with constraints. ; Pietrusewicz K. (2011), Method for increasing the control robustness of the Permanent Magnet machine tool feed-drive, Maszyny Elektryczne, Zeszyty Problemowe BOBRME Komel, 93, 31. ; Pietrusewicz K. (2007), Robust Model-Following Control for the DC servo drive, Advances in Manufacturing Science and Technology, 31, 3, 45. ; Skoczowski S. (1999), Odporny układ regulacji z wykorzystaniem modelu obiektu, Pomiary Automatyka Kontrola, 9, 2. ; Skoczowski S. (2005), A method for improving the robustness of PID control, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 52, 6, 1669, doi.org/10.1109/TIE.2005.858705 ; Skoczowski S. (2006), Odporna regulacja PID o dwóch stopniach swobody. ; Skogestad S. (1996), Multivariable feedback control: analysis and design. ; Vahid-Araghi O. (2011), Friction-induced vibration in lead screw drives, doi.org/10.1007/978-1-4419-1752-2 ; Youssef H. (2008), Machining technology: machine tools and operations, doi.org/10.1201/9781420043402
×