Szczegóły

Tytuł artykułu

Experimental measurements of shape memory alloys wires

Tytuł czasopisma

Archives of Electrical Engineering

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 61

Numer

No 2 June

Autorzy

Słowa kluczowe

SMA ; martenistic transformation ; measuring stand ; SMA characteristics

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

129-138

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10171-012-0012-4 ; ISSN: 1427-4221 ; eISSN: 2300-2506

Referencje

Technical data for sensor H9720 <a target="_blank" href='http://www.avagotech.com/docs/AV02-0511EN'>http://www.avagotech.com/docs/AV02-0511EN</a> ; Kciuk M., <i>Badania pomiarowe i modele aktuatorów SMA, uwzględniające zjawiska elektro-termo-mechaniczne oraz ich wykorzystanie w układach sterowania.</i> PhD Thesis, Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Gliwice (2010). ; Kciuk M. (2009), Koncepcja stanowiska pomiarowego do wyznaczania charakterystyk elektro-termo-mechanicznych stopów z pamięcią kształtu (SMA). Idea of measuringt stand for obtaining electro-thermo-mechanical characteristics of shape memory alloys (SMA), null, 242. ; Selden B. (2004), Segmented binary control of SMA actuator systems using the Peltier effect, null. ; Cho K.-J. (2005), Multi-axis SMA actuator array for driving anthropomorphic robot hand, null. ; Yam Y. (2001), Control of a SMA actuated artificial face via Neuro-fuzzy techniques, null. ; Kciuk M. (2009), Stanowisko pomiarowe do wyznaczania charakterystyk elektro-termo-mechanicznych aktuatorów SMA, null, 251. ; Krzystek P., <i>Badania wytrzymałościowe cięgien z SMA. Fatigue examinations of SMA wires.</i> MsC thesis realized in Department of Mechatronics at Silesian University of Technology, Gliwice (2009). ; <a target="_blank" href='http://www.matint.pl/materialy-z-pamiecia-ksztaltu.php'>http://www.matint.pl/materialy-z-pamiecia-ksztaltu.php</a>
×