Details

Title

Life Cycle Assessment in the Energy Generation Process - Variant Analysis in Metallurgical Industry

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2010

Issue

No 4 December

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Date

2010

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-010-0010-8 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2010; No 4 December

References

Kulczycka J. (2009), Life cycle thinking in Polish official documents and researches. The determination of discount rate for green public procurement, International Journal of LCA, 14, 5. ; Kowalski Z. (2007), Archives of environmental protection, 33, 83. ; Kowalski Z. (2007), Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA). ; PN-EN ISO 14040:2009 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework (ISO 14040:2009). ; PN-EN ISO 14044:2009 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines (ISO 14044:2009). ; Radović U. (1997), Zanieczyszczenie atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń. ; Lorenz U. (1999), Metoda oceny wartości węgla kamiennego energetycznego uwzględniająca skutki jego spalania dla środowiska przyrodniczego, Studia, Rozprawy. ; <a target="_blank" href='http://www.pre.nl'>www.pre.nl</a> ; BAT Reference Document for the Best Avalable Technologies for Steel and Iron Production, European Commission (2001). ; (1996), Surowce mineralne Polski. Surowce energetyczne: węgiel kamienny, węgiel brunatny. ; Jędrzejowski J. (1987), Procesy przemysłowe a zanieczyszczenie środowiska. Przemysł energetyczny. ; Soedkoop M. (2000), The Eco-indicator 99. Manual for designers.
×