Szczegóły

Tytuł artykułu

Das Wort fur »K6nig« im aksumitischen Altathiopisch Spurensuchein einem gesprochen - und geschriebensprachlich multilingualen Areal

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2012

Numer

vol. XLIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×