Szczegóły

Tytuł artykułu

Un emprunt gotique en arabe maghrebin et en berbere: *spora, usbur, sabTr« eperon »

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2012

Numer

vol. XLIX

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×