Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Chemical Structure of Foundry Binder Diluent on Surface Processes and Sand Strength
Wpływ Chemicznej Struktury Rozcieńczalnika W Spoiwie Na Przebieg Procesów Powierzchniowych I Na Wytrzymałość Masy

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-011-0004-1 ; ISSN 1733-3490
×