Details

Title

Practical Experience With Welding New Generation Steel PB2 Grade Assigned For Power Industry
Doświadczenia Przy Spawaniu Złączy Doczołowych Rur Z Nowej Generacji Stali W Gatunku PB2 Przeznaczonej Dla Przemysłu Energetycznego

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2011

Issue

No 1 March

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identifier

DOI: 10.2478/v10172-011-0005-0 ; ISSN 1733-3490

Source

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 1 March
×