Szczegóły

Tytuł artykułu

Foreign direct investment in ukrainian economy.Eff ects of foreign direct investment involvment

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2012

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Branch in Lublin ; Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow

Identyfikator

ISSN 2084–5715
×