Szczegóły

Tytuł artykułu

Structural contradictions in control system by enterprise asfunction of associate administrative decisions

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Branch in Lublin ; Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow

Identyfikator

ISSN 2084–5715

Źródło

ECONTECHMOD; 2013; No 3
×