Szczegóły

Tytuł artykułu

Identification of Structural Defects of Metal Composite Castings with The Use of Elastic Waves
Identyfikacja Defektów Struktury Metalowych Odlewów Kompozytowych ZA Pomocą Fal Sprężystych

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-011-0014-z ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 1 March
×