Szczegóły

Tytuł artykułu

Electrochemical Synthesis of Silver Nanoparticles In Alcoholic Electrolytes
Elektrochemiczna Synteza Nanoczaąstek Srebra W alkoholowych Elektrolitach

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-011-0016-x ; ISSN 1733-3490
×