Szczegóły

Tytuł artykułu

Studies Into New, Environmentally Friendly Ag-Cu-Zn-Sn Brazing Alloys of Low Silver Content
Badania Nowych, Ekologicznych Spoiw Twardych Ag-Cu-Zn-Sn O Niskiej Zawartości Srebra

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-011-0017-9 ; e-ISSN 2300-1909

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 1 March
×