Szczegóły

Tytuł artykułu

Theoretical Backgrounds of Organizational Changes Fulfillmentin an Enterprise Management System

Tytuł czasopisma

ECONTECHMOD

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Branch in Lublin ; Lviv Polytechnic National University ; Foundry Research Institute in Cracow

Identyfikator

ISSN 2084–5715

Źródło

ECONTECHMOD; 2014; No 1
×