Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Chemical Composition of Nickel Based Superalloy on the Formation of Aluminide Coatings
Wpływ Składu Chemicznego Nadstopu Niklu Na Budowę Warstwy Aluminidkowej

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-011-0023-y ; ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 1 March
×