Szczegóły

Tytuł artykułu

Microbiological Characteristic of Composts Prepared on the basis of Sewage Sludge Supplemented with Refined Glycerol

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 37

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

microorganisms ; dehydrogenases ; waste ; compost ; bioreactor ; glycerol

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×