Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of the Strain Path and the Second Phase Particles on the Microstructure and the Texture Evolution of the AA3104 Alloy Processed by ECAP
Wpływ schematu odkształcenia oraz cząstek drugiej fazy na rozwój mikrostruktury i tekstury stopu AA3104 przetwarzanego metodą wyciskania w kanale równokątowym

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Identyfikator

ISSN 1733-3490

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2011; No 2 June
×