Szczegóły

Tytuł artykułu

Effect of Zinc and Iron Supply and Inoculation with Azospirillum on Growth of Maize and Wheat Seedlings

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 37

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Azospirillum brasilense ; Azospirillum lipoferum ; heavy metals ; iron ; maize ; wheat ; zinc

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×