Szczegóły

Tytuł artykułu

Metal Speciation In River Bed Sediments Within The Polish Part Of Muskau Arch Geopark

Tytuł czasopisma

Archives of Environmental Protection

Rocznik

2011

Wolumin

vol. 37

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

River environment ; bottom sediments ; metals ; waste material ; Muskau Arch

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Polityka Open Access


×