Szczegóły

Tytuł artykułu

Early Egyptian abstract thinking – remarks on philosophical elementsin the Egyptian formative period

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2014

Numer

vol. LI

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×