Szczegóły

Tytuł artykułu

N o t e s a n d D o c u m e n t s

Tytuł czasopisma

Folia Orientalia

Rocznik

2014

Numer

vol. LI

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences — Cracow Branch

Identyfikator

ISSN 0015-5675
×