Szczegóły

Tytuł artykułu

Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna szkliw z żużli

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2011

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

żużel hutniczy ; szkliwo ; dewitryfikacja ; metale ciężkie

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

155-163

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-0953
×