Details

Title

Bezpieczny status prawny jako determinanta awansu ekonomiczno-zawodowego odmiennych grup imigrantów w Polsce [A Secure Legal Status as a Determinant of the Professional and Economic Promotion of Different Immigrant Groups in Poland]

Yearbook

2013

Volume

Vol. 2

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2300-1682
×