Szczegóły

Tytuł artykułu

Bezpieczny status prawny jako determinanta awansu ekonomiczno-zawodowego odmiennych grup imigrantów w Polsce [A Secure Legal Status as a Determinant of the Professional and Economic Promotion of Different Immigrant Groups in Poland]

Rocznik

2013

Wolumin

Vol. 2

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1682
×