Szczegóły

Tytuł artykułu

Alkali - carbonate reaction of aggregates . = Reaktywność alkaliczna kruszyw węglanowych

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 28

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Alkali-carbonate reaction of aggregates ; the essence of the reaction ; requirements ; methodology

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

45-62

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2012

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10269-012-0003-5 ; ISSN 0860-0953

Referencje

Dunkan M. (1973), Alkali aggregate reaction in Nova Scotia I. Summary of a five - year study, Cement and Concrete Research, 3, 55, doi.org/10.1016/0008-8846(73)90061-6 ; Fournier B. (1992), A comparison of laboratory testing methods for evaluating potential alkali - reactivity in the St. Lawrence Lowlands (Quebec, Canada), null. ; Gillott I. (1964), Mechanism and kinetics of expansion in the alkali - carbonate rock reaction, Canadian Journal Earth Sci, 1, 2, 121, doi.org/10.1139/e64-007 ; ASTM C-1260-94, 1994 - Standard test method for potential alkali reactivity of aggregates (mortar-bar method). Annual book of ASTM Standards. American Society for Testing and Materials, West Conshoshocken, PA. ; Góralczyk S. (1993a), Badania reaktywności alkalicznej kruszyw węglanowych. Opracowanie szybkiej metody. ; Góralczyk S. (1993b), Zakres stosowania i metody badawcze kruszyw potencjalnie reaktywnych, Materiały Budowlane, 3/94. ; Góralczyk S. (1994), Badania reaktywności alkalicznej kruszyw węglanowych. Sprawdzenie szybkiej metody badawczej. ; Góralczyk S., 2000 - Reaktywność kruszyw ze skał węglanowych. Praca doktorska. ; Grattan-Bellew P. (1987), Three decades of staying the alkali - reactivity of Canadian aggregates. Concrete durability, null, 1365. ; Grattan-Bellew P. (2010), In alkali - carbonate reaction just a variant of alkali - silica reaction ACR = ASR?, Cement and Concrete Research, 40, 4, 556. ; Hadley D. (1961), Alkali reactivity of carbonate rock - expansion and dolomitization, Proc. Highway Research Board, 40, 462. ; Hadley D. (1964), Alkali reactivity of carbonate rock, Highway Research Board, 40, 1. ; Sommer H. (2005), AAR-5: Rapid preliminary screening test for carbonate aggregates, Materials and Structures, 38, 787, doi.org/10.1007/BF02479292
×