Szczegóły

Tytuł artykułu

Formy występowania wybranych metali w żużlach hutniczych na tle ich właściwości geochemicznych

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 28

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

żużel hutniczy ; metale ; właściwości geochemiczne

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

63-75

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10269-012-0004-4 ; ISSN 0860-0953

Źródło

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 1; 63-75

Referencje

Bril H. (2008), Secondary phases from the alteration of a pile of zinc-smelting slag as indicators of environmental conditions: an example from Świętochłowice, Upper Silesia, Poland, Canadian Mineralogist, 46, 5, 1235, doi.org/10.3749/canmin.46.5.1235 ; Chodyniecka L. (1996), Ostrożnie z rekultywacją składowisk odpadów hutniczych, Aura nr, 12, 8. ; Chycki A. (2001), Możliwości wykorzystania odpadów pohutniczych z hałd Niecki Bytomskiej dla potrzeb robót inżynieryjnych i drogowych, Rudy i Metale Nieżelazne, 46, 12, 615. ; Gambal P. (2008), Żużle pomiedziowe, ich natura oraz przydatność gospodarcza, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, 284, 39. ; Gawron M. (1999), Cynk w hucie żelaza, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 9, 422. ; Jonczy I. (2006), Charakterystyka mineralogiczno-chemiczna zwałowiska odpadów poprodukcyjnych huty cynku i ołowiu w Rudzie Śląskiej-Wirku oraz jego wpływ na środowisko. ; Jonczy I. (2008a), Odpady po hutnictwie żelaza i stali jako potencjalne źródło zanieczyszczenia środowiska, na przykładzie odpadów ze zwałowisk Huty Kościuszko, Kwartalnik Górnictwo i Geologia, 3, 2, 27. ; Jonczy I. (2008b), Zmienność zawartości wybranych metali ciężkich w odpadach po hutnictwie żelaza i stali ze zwałowiska Huty Kościuszko w Chorzowie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo nr, 285, 117. ; Jonczy I. (2009), Fazy krzemianowe jako składnik odpadów po hutnictwie żelaza i stali, na przykładzie odpadów ze zwałowiska Huty Kościuszko, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, t, 25, 1, 19. ; Konstanciniak A. (1999), Odpady w hutnictwie żelaza i ich wykorzystanie, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 12, 572. ; Kucha H. (1995), Primary minerals of mining and metallurgical Zn-Pb Dumas at Bukowno, Poland, and their stability during weathering, Mineralogia Polonica, 26, 2, 75. ; Muszer A. (1996), Charakterystyka petrograficzno-mineralogiczna żużli metalurgicznych z huty miedzi Głogów, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 30, 193. ; Puziewicz J. (2007), Primary phases in pyrometallurgical slags froma zinc-smelting waste dump, Świętochlowice, Upper Silesia, Poland, The Canadian Mineralogist, 45, 1189, doi.org/10.2113/gscanmin.45.5.1189 ; Rzechuła J. (1994), Gospodarcze wykorzystanie odpadowego ścierniwa z żużla pomiedziowego, Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 28, 207. ; Rzeszowski M. (2004), Metody odzysku żelaza z żużli hutniczych i możliwości jego wykorzystania, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 71, 1, 15. ; Sobczyński P. (1999), Żużle hutnicze - ich natura oraz przydatność gospodarcza, null, 111. ; Sobierajski S. (2002), Gospodarcze wykorzystanie odpadowych żużli hutniczych, Rudy i Metale Nieżelazne, 7, 334. ; Tajchman Z. (2001), Możliwość wykorzystania odpadów przemysłu hutniczego do produkcji pigmentów dla materiałów budowlanych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 17, 295. ; Wyderko-Delekta M. (1995), Mineralogia spieków i grudek rudnych.
×