Details

Title

Accuracy assessment of geostatistical modelling methods of mineral deposits for the purpose of their future exploitation - based on one lignite deposit

Journal title

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Yearbook

2012

Volume

vol. 28

Issue

No 1

Authors

Keywords

modelling of deposits ; kriging ; conditional simulation ; geostatistics ; accuracy

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

77-101

Publisher

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10269-012-0005-3

Source

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 1; 77-101

References

Benndorf J. (2009), Evaluation of lignite deposits using conditional simulation in geostatistics, 221. ; Benndorf J. (2007), Orebody Modelling and Strategic Mine Planning, 14, 61. ; Dimitrakopoulos R. (2010), Advances in Orebody Modelling and Strategic Mine Planning I, 17, 345. ; Dimitrakopoulos R. (2007), Orebody modelling and strategic mine planning, 14, 402. ; Journel A. (1978), Mining geostatistics:, 600. ; Jurdziak L. (2011), Ocena ryzyka geologicznego w górnictwie węgla brunatnego metodą symulacji warunkowej, 893. ; Kozula R. (1996), Wstępna ocena stopnia rozpoznania podstawowych parametrów złożowych konińskich złóż węgla brunatnego w blokach geologicznych metodą krigingu, Górnictwo Odkrywkowe, 38, 3. ; Matheron G. (1973), The intrinsic random functions and their application, Advances in Applied Probability, 5, 439, doi.org/10.2307/1425829 ; Mucha J. (2005), Dokładność interpolacji zawartości siarki i popiołu w wybranych pokładach węgla kamiennego GZW, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21, 1, 5. ; Mucha J. (2008), Ryzyko inwestycji w górnictwie węgla kamiennego jako funkcja dokładności oszacowań parametrów złożowych, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2/4, 161. ; Naworyta W. (2008), Analiza zmienności parametrów złożowych węgla brunatnego pod kątem sterowania jakością strumienia urobku, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 24, 2/4. ; Naworyta W. (2005), Assessment of the accuracy of ground movement elements prediction using simulation method, null, 123. ; Nowak M. (2007), Orebody Modeling and strategic mine planning, 14, 69. ; Remy N. (2009), Applied Geostatistics with S-GeMS, doi.org/10.1017/CBO9781139150019 ; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz.U. Nr 136, poz. 1151).
×