Details

Title

Współczesne migracje na obszarze poradzieckim przez pryzmat koncepcji migracji poimperialnych [Contemporary Migration on the Post-Soviet Area from the Perspective of the Concept of Post-imperial Migration]

Journal title

Central and Eastern European Migration Review

Yearbook

2013

Volume

Vol. 2

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Type

Artykuły / Articles

Identifier

ISSN 2300-1682

Source

Central and Eastern European Migration Review; 2013; Vol. 2; No 2
×