Szczegóły

Tytuł artykułu

Wpływ warunków geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych na dobór parametrów obudowy wstępnej tunelu drogowego w Lalikach

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2012

Wolumin

vol. 28

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Tunel w Lalikach ; utwory fliszowe ; warunki geologiczno-inżynierskie ; badania geotechniczne ; obudowa wstępna ; współpraca górotworu z obudową wstępną

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

103-124

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2012

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10269-012-0006-2 ; ISSN 0860-0953

Źródło

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2012; vol. 28; No 1; 103-124

Referencje

Bieniaski Z. (1989), Engineering Rock Mass Classifications: a Complete Manual. ; Borio L. (2011), Laboratory test for EPB tunnelling assessment: results of test campaign on two different granular soils, Gospodarka Surowcami Minieralnymi, Rok, 27, 1, 85. ; Butovič A. (2010), The Kralovska Obora Tunnel - reasons of emergency occurrence and their liquidation methods, null, 52. ; Dziewański J. (2001), Zagadnienia badań geologiczno-inżynierskich w projektowaniu tuneli komunikacyjnych w utworach fliszu karpackiego na przykładzie tunelu w Lalikach, 64. ; Kudyk M. (2009), Moduł deformacji utworów fliszu karpackiego na trasie tunelu Emilia w Beskidzie Żywieckim, Zeszyty Naukowe IGSMiE PAN, 76, 45. ; Majcherczyk T. (2009), Analiza warunków geotechnicznych w otoczeniu tunelu drogowego w Lalikach, Górnictwo i Geoinżynieria, 3/1, 239. ; Majcherczyk T. (2000), Zarys fizyki skał i gruntów budowlanych, 203. ; (2003), Wyznaczanie właściwości utworów fliszu karpackiego metodą sejsmiczną dla potrzeb budownictwa tunelowego. ; Marcak H. (2008), Fizyczne podstawy użycia metod geofizycznych w badaniach naprężeń w skałach, Gospodarka Surowcami Minieralnymi, 2/3, 85. ; Niedbalski Z. (2010), Estimating Broadway tunnel stability in polish carpathian flysch, null, 654. ; Niedbalski Z. (2010), Analiza stateczności tunelu drogowego w Lalikach w okresie drążenia, Budownictwo Górnicze i Tunelowe, 1/2010, 29. ; Očkaják F. (2008), Budowa najdłuższego tunelu w Polsce metodą górnicza i odkrywkową - Górotwór elementem konstrukcji nośnej tunelu, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. lipiec-sierpień, 2008, 4, 10. ; Önorm B2203, 1994 - Untertagebauarbeiten, Werkvertragnorm, Entwurf. 1 März, 1994. ; ISRM, 1981 - Basic geotechnical description of rock masses. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr, vol. 18, 85-110 ; Önorm EN ISO 14689, 2001 - Geotechnical engineering - Identification and description of rock. ; Paul Z. (1996), Zarys budowy geologicznej zachodniej części Karpat polskich (bez utworów czwartorzędowych), Przegląd Geologiczny, 44, 5, 469. ; Pilecki Z. (2002), Wyznaczanie parametrów górotworu na podstawie klasyfikacji geotechnicznych. ; Tesař O. (1979), Klasifikace skalních hornin a její využití při ražení podzemních staveb v Praze, Zdroj Inženýrské stavby. - Roč, 27, 8, 345. ; (1995), Właściwości fizyko-mechaniczne i modele masywów skalnych polskich Karpat fliszowych.
×