Szczegóły

Tytuł artykułu

Rosnąca rola poziomu lokalnego w kreowaniu polityki integracji imigrantów w Unii Europejskiej [The Growing Role of the Local Level in the Development of Immigrant Integration Policy in the European Union]

Tytuł czasopisma

Central and Eastern European Migration Review

Rocznik

2013

Wolumin

Vol. 2

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1682

Źródło

Central and Eastern European Migration Review; 2013; Vol. 2; No 2
×