Details

Title

Izabela Szczygielska (2013), Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin [Labour Migration of Women and its Impact on the Functioning of the Family]

Journal title

Central and Eastern European Migration Review

Yearbook

2013

Volume

Vol. 2

Numer

No 2

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Identifier

ISSN 2300-1682

Source

Central and Eastern European Migration Review; 2013; Vol. 2; No 2
×