Szczegóły

Tytuł artykułu

Analysis of the Effect of the Tool Shape on the Stress and Strain Distribution in the Alternate Extrusion and Multiaxial Compression Process

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2011

Numer

No 2 June

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2011

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10172-011-0052-6 ; ISSN 1733-3490

Referencje

L. De Pari (2007), Modeling of Hot Rolling 6061 Aluminum Alloy-State Variables And Grain Size Predictions, Computer Methods in Materials Science, 7, 1, 11. ; Kwapisz M. (2007), The Model of Grain Size Variation in The Aluminum Accumulative Roll-Bonding Process, null, 16. ; Kwapisz M. (2009), Matematyczny model zmian własności wytrzymałościowych aluminium poddawanego dużym odkształceniom plastycznym (A mathematical model for the variations in the mechanical properties of aluminium subjected to severe plastic deformations), null, 45. ; Kwapisz M. (2009), Analysis of variations of the mechanical properties of aluminium during the accumulative roll-bonding (ARB) process, Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 5, 340. ; M. Kwapisz, Badanie procesu walcowania pakietowego aluminium i opracowanie modelu rozwoju mikrostruktury i własności mechanicznych (The study of the aluminium roll-bonding process and working out of the model for the development of the microstructure and mechanical properties). A doctoral dissertation, Częstochowa 2007. ; Prangnell P. (2004), Ultra-fine grain structures in aluminum alloys by severe deformation processing, Materials Science and Engineering, A375-377, 178. ; Przybyłowicz K. (1992), Metaloznawstwo. ; Rosochowski A. (2004), Metal forming technology for producing bulk nanostructured metals, Journal of Steel and Related Materials, 35. ; Tsuji N. (1999), Ultra-fine grained bulk steel produced by accumulative roll-bonding (ARB) process, Scripta Materialia, 40, 7, 795, doi.org/10.1016/S1359-6462(99)00015-9
×