Details

Title

Drug-Resistant Microorganisms in Soils Fertilized with Sewage Sludge

Journal title

Archives of Environmental Protection

Yearbook

2012

Volume

vol. 38

Issue

No 1

Authors

Keywords

sewage sludge ; manure ; fertilization ; soil ; drug-resistant microorganisms ; bacteria survival

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Polish Academy of Sciences

Date

2012

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.2478/v10265-012-0008-6 ; ISSN 2083-4772 ; eISSN 2083-4810

Source

Archives of Environmental Protection; 2012; vol. 38; No 1

References

Ceprowski M. (2005), Ocena narażenia pracowników oczyszczalni ścieków na czynniki szkodliwe występujące w miejscu pracy, Medycyna Pracy, 56, 3, 213. ; Holzel Ch. (2010), Sewage Sludge and Liquid Pig Manure as Possible Sources of Antibiotic Resistant Bacteria, Environmental Research, 110, 318, doi.org/10.1016/j.envres.2010.02.009 ; Hryniewicz W. (2006), Rekomendacje doboru testów do oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki. ; Junko-Tejedor T. (2001), Identification and antibiotic resistance of faecal enterococci isolated from water samples, International Journal of Hygiene and Environmental Haelth, 203, 363, doi.org/10.1078/1438-4639-00043 ; Marcinkowski T. (2004), Alkaliczna stabilizacja komunalnych osadów ściekowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 76, 43, 6. ; Markiewicz Z. (2006), Bakterie antybiotyki, lekooporność. ; Mazur E. (2004), Mechanizmy lekooporności bakterii, Medycyna Rodzinna, 6. ; Nalewajek T. (2008), Ocena lekooporności szczepów Escherichia coli oraz wpływ promieniowania laserowego i UV na rozwój bakterii w ściekach. ; Ociepa E. (2010), Polish J. Environ. Stud. Series of Monographs, 2, 171. ; Ociepa A. (2008), Wpływ długotrwałego nawożenia gleb obornikiem i osadem ściekowym na wzrost zawartości metali ciężkich w glebach, Ecological Chemistry and Engineering S, 15, 1, 103. ; Reinthaler F. (2010), ESBL-producing E. coli in Austrian sewage sludge, Water Research, 44, 1981, doi.org/10.1016/j.watres.2009.11.052 ; Reinthaler F. (2003), Antibiotic resistance of E. coli in sewage and sludge, Water Research, 37, 1685, doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00569-9 ; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych. ; Stańczyk-Mazanek E. (2010), Investigation of the accumulation of heavy metals in soils and flotation discards fertilized with selected sewage sludge, Polish Journal of Environmental Studies, 2, 221. ; Stańczyk-Mazanek E. (2010), Investigation of the soil fertility index based on the analysis of the biological composition of grounds treated with selected sewage sludge, Polish Journal of Environmental Studies, 2, 216. ; Szala B. (2010), Inactivation of Escherichia coli during composting process of organic wastes with sewage sludge, Archives of Environmental Protection, 36, 2, 57. ; Szostak B. (2005), Intensywność procesu amonifikacji i nitryfikacji w glebie na terenie fermy świń, Acta Agrophysica, 6, 1, 251. ; Virella G. (2000), Mikrobiologia i choroby zakaźne, WMUiP. ; Yang C. (2009), Comparison of antimicrobial resistance patterns between clinical and sewage isolates in a regional hospital in Taiwan, Journal Compilation, The Society for Applied Microbiology, Letters in Applied Microbiology, 48, 560, doi.org/10.1111/j.1472-765X.2009.02572.x
×