Szczegóły

Tytuł artykułu

Rural Return Migration: Comparative Analysis between Ireland and Lithuania

Tytuł czasopisma

Central and Eastern European Migration Review

Rocznik

2014

Wolumin

Vol. 3

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 2300-1682

Źródło

Central and Eastern European Migration Review; 2014; Vol. 3; No 2
×