Szczegóły

Tytuł artykułu

Raj S. Bhopal (2014), Migration, Ethnicity, Race, and Health in Multicultural Societies: Foundations for Better Epidemiology, Public Health, and Health Care

Tytuł czasopisma

Central and Eastern European Migration Review

Rocznik

2014

Wolumin

Vol. 3

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk, Ośrodek Badań nad Migracjami UW

Identyfikator

ISSN 2300-1682

Źródło

Central and Eastern European Migration Review; 2014; Vol. 3; No 2
×